SensoLandia

SensoLandia - gabinet terapeutyczny stworzony z myślą o dzieciach

Zajęcia Terapeutyczne wspomagające proces uczenia się

Sensolandia Gabinet Terapeutyczny Gdańsk

gabinet terapeutyczny

Zajęcia Terapeutyczne wspomagające proces uczenia się

To zajęcia o charakterze rewalidacyjnym, których głównym celem jest: usprawniać, korygować oraz wspomagać harmonijny rozwój dziecka. Prowadzone są indywidualnie z dostosowaniem wszelkich metod pracy do możliwości i potrzeb ucznia. Skierowane są do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi m.in: spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, trudności w uczeniu się, niedowidzenie).

Kto powinien prowadzić zajęcia?

Terapeuci prowadzą zajęcia starając się koncentrować uwagę dziecka oraz stymulować i kształtować umiejętności społecznych. Mają umiejętności, które pozwalają im w nawiązywaniu kontaktu z dzieckiem, co jest kluczowe w procesie terapeutycznym. Nasi terapeuci są wykształceni i mają odpowiednie kwalifikacje, co gwarantuje wysoką jakość terapii. Ich celem jest przekazywanie wiedzy i umiejętności w sposób, który przynosi pożytek dla dziecka. Są cierpliwi i potrafią dostosować zajęcia do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Zajęcia są urozmaicone i dostosowane do wieku i poziomu umiejętności dziecka.

gabinet terapeutyczny
gabinet terapeutyczny

Jakie umiejętności ćwiczymy na zajęciach?

Podczas zajęć skupiamy się na rozwijaniu koncentracji uwagi u dzieci oraz zdobywaniu przez nie nowych umiejętności. Naszym celem jest pomóc dzieciom w rozwoju. Dzięki regularnym ćwiczeniom, dzieci uczą się skupiania się na jednym zadaniu, co przydatne jest nie tylko podczas zajęć, ale również w szkole i codziennym życiu. Poprzez różnorodne aktywności i zabawy, dzieci mają okazję rozwijać swoje umiejętności interpersonalne i kreatywne. W ten sposób nasze zajęcia stają się nie tylko miejscem nauki, ale także wsparciem dla rozwoju dziecka. Na zajęciach ćwiczymy m.in.:

  • techniki nauki i organizacji czasu,
  • skupienie i koncentrację,
  • motywację i zarządzanie stresem,
  • krytyczne myślenie.

Wsparcie dziecka. Również po zajęciach!

Należy wspierać swoje dziecko, zapewniając mu odpowiednie warunki do nauki. Ważne jest, aby zauważać postępy oraz wspólnie pracować razem z dziećmi. Wsparcie w nauce powinno być dostarczane w formie atrakcyjnych pomocy naukowych, dostosowanych do mocnych stron dziecka. Szczególną uwagę należy zwrócić na dostosowanie materiałów do indywidualnych możliwości dziecka, zwłaszcza w przypadku nauki czytania i pisania. Dzieci z zaburzeniami wymagają jeszcze większego wsparcia i stworzenia im odpowiednich warunków do nauki.

gabinet terapeutyczny