SensoLandia

SensoLandia - gabinet terapeutyczny stworzony z myślą o dzieciach

Edukacja Matematyczna metodą Numicon Gdańsk

Sensolandia Gabinet Terapeutyczny Gdańsk

numicon

Edukacja Matematyczna metodą Numicon

To zajęcia o podejściu multisensorycznym do nauczania arytmetyki. Metoda Numicon jest systemem wspierającym rozwój myślenia matematycznego u dzieci. Głównym założeniem jest stworzenie w umyśle dziecka obrazu liczby i jej wartości poprzez nadanie jej wyobrażenia w postaci klocka o konkretnym rozmiarze, kolorze i danej liczbie otworów oraz z ich pomocą wykonywanie działania tj.: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Metoda ta jest skierowana do dzieci w normie intelektualnej, jak i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto nauka matematyki za pomocą klocków NUMICON jest bardzo atrakcyjna. Dzięki niej dziecko uczy się podstawowych umiejętności matematycznych wykorzystując różnego typu zabawy. Jest to dla niego przyjemny, ale zarówno efektywny rodzaj zajęć. Na terapię zapraszamy szczególnie dzieci w wieku 4-7 lat.

Więcej na ten temat w artykule: “Polisensoryczne rozwijanie myślenia matematycznego – klocki Numicon” str. 40

Skąd pochodzi metoda edukacji matematycznej Numicon?

To opracowany na Uniwersytecie w Oxfordzie w 1998 roku system wspierający rozwój myślenia matematycznego. Metoda ta wykorzystywana jest głównie w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, a także w krajach skandynawskich. jednak coraz częściej wykorzystywana jest w edukacji w rehabilitacji polskich dzieci, także w naszym gabinecie. Metoda Numicon wykorzystuje zarówno strategie pracy lewej, jak i prawej półkuli mózgu.

numicon
numicon

Dla kogo przeznaczona jest metoda Numicon?

Metoda Numicon jest przeznaczona głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które uczą się matematyki. Metoda ta jest szczególnie przydatna dla dzieci, które mogą mieć trudności z przyswajaniem abstrakcyjnych pojęć matematycznych. Numicony pozwalają na fizyczne manipulowanie liczbami i wzorami, co pomaga w lepszym zrozumieniu matematyki poprzez działania praktyczne i doświadczenia sensoryczne. Ponadto, metoda Numicon może być stosowana jako wsparcie dla dzieci z różnymi rodzajami trudności w uczeniu się, w tym dla uczniów z dysleksją czy dyskalkulią. Dzięki swojej konkretności i wizualizacji matematycznych koncepcji, może ona przyczynić się do bardziej skutecznego i zrozumiałego przekazywania wiedzy matematycznej. Na zajęciach dzieci uczą się:

  • wykonywania działań na liczbach,
  • logicznego myślenia,
  • zasad, które obowiązują np. w sklepie,
  • nowych pojęć,
  • posługiwania się i korzystania z pieniędzy, monet.

Przebieg zajęć z użyciem metody Numicon

Zajęcia z wykorzystaniem metody Numicon są zazwyczaj bardzo interaktywne i angażujące dla dzieci. Terapeuta pokazuje, jak można używać Numiconów do wykonywania prostych działań matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Uczestnicy są zachęcani do eksperymentowania z Numiconami i wykonywania działań na własną rękę. Uczestnicy otrzymują zadania lub wyzwania, które wymagają użycia Numiconów do rozwiązania problemów matematycznych. Mogą to być zabawy, gry, łamigłówki lub zadania praktyczne, które angażują dzieci w aktywne myślenie i działanie. Nasze zajęcia są prowadzone w sposób dostosowany do wieku i poziomu umiejętności.

numicon