SensoLandia

SensoLandia - gabinet terapeutyczny stworzony z myślą o dzieciach

Zajęcia ogólnorozwojowe

Sensolandia Gabinet Terapeutyczny Gdańsk

Zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone są z wykorzystaniem elementów sensoplastyki. To różne aktywności plastyczne, które angażują jednocześnie wszystkie zmysły dziecka: wzrok, dotyk, słuch, węch i smak. Celem zajęć jest umożliwienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizyczno-ruchowego. Zajęcia mają charakter indywidualny, dzięki czemu możliwe jest zaspokojenie potrzeb rozwojowych dziecka i eksploracja jego zainteresowań. Skierowane są dla wszystkich dzieci już od 1 r.ż.

Czym dokładniej jest sensoplastyka?

Sensoplastyka to metoda pracy z dziećmi, której celem jest stymulowanie rozwoju sensorycznego oraz kreatywności poprzez manipulację różnorodnymi materiałami i substancjami. Nazwa “sensoplastyka” pochodzi od połączenia słów “sensoryka” i “plastyka”. Poprzez eksperymentowanie z różnymi teksturami, zapachami, kolorami i dźwiękami, sensoplastyka ma na celu rozwijanie zmysłów dziecka, w tym dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Dzieci uczą się o właściwościach różnych substancji, rozwijając jednocześnie umiejętność obserwacji, analizy i wnioskowania. Sensoplastyka często kojarzona jest z przyjemnymi i relaksującymi doświadczeniami, które pozwalają dzieciom na odpoczynek od codziennych obowiązków oraz na swobodną zabawę i eksplorację.

Zajęcia ogólnorozwojowe
Zajęcia ogólnorozwojowe

Przebieg zajęć, wykorzystywane materiały

Podczas zajęć terapeutycznych skoncentrowanych na rozwoju dziecka, terapeuta stara się stworzyć atmosferę angażującą i dającą radochę dzieciakom. Dzięki różnorodnym wykorzystywanym materiałom, dzieci mają możliwość wyładowania swojej energii podczas kreatywnych zajęć, które oddziałują na ich wszystkie partie mięśniowe. Terapeuta korzysta z różnych materiałów, takich jak:

  • kredki, 
  • farby,
  • klocki, 
  • plastelina,
  • pianki,
  • glina,
  • masa solna,
  • piasek,
  • woda.

Stymuluje to wyobraźnię i kreatywność dzieci. Zajęcia oparte są na tworzeniu, co przynosi wiele korzyści dla rozwoju dziecka. Dzięki takim formom terapii, dzieci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności artystycznych oraz emocjonalnych.

Efekty zajęć ogólnorozwojowych 

Sensoplastyka może przynieść wiele korzyści dla rozwoju dzieci na różnych płaszczyznach. Dzieci poprzez eksperymentowanie z różnorodnymi materiałami i substancjami rozwijają swoje zmysły. Stymulacja sensoryczna wspomaga rozwój mózgu i integrację sensoryczną. Manipulowanie różnymi narzędziami oraz materiałami, takimi jak plastelina, glina czy kredki, pomaga w doskonaleniu umiejętności manualnych i precyzji ruchów rąk. To szczególnie ważne dla rozwoju pisania czy rysowania. Zajęcia wspierają również rozwój poznawczy, umożliwiając dzieciom lepsze zrozumienie otaczającego świata oraz rozwijając umiejętności obserwacji, klasyfikacji i wnioskowania.

Zajęcia ogólnorozwojowe
Zajęcia ogólnorozwojowe

Dla kogo przeznaczone są zajęcia?

Sensoplastyka jest otwarta dla wszystkich dzieci, które chcą eksplorować świat poprzez zmysły, rozwijać swoje umiejętności oraz cieszyć się twórczym działaniem. Dla dzieci z różnymi potrzebami rozwojowymi może stanowić także cenne wsparcie w ich procesie rozwoju. Zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone w naszym gabinecie mogą być użyteczne dla dzieci z opóźnieniami w rozwoju motorycznym, sensorycznym lub poznawczym. Sensoplastyka może być bardzo przydatna dla dzieci z różnymi trudnościami w uczeniu się, takimi jak dysleksja, dyskalkulia czy ADHD.