SensoLandia

SensoLandia - gabinet terapeutyczny stworzony z myślą o dzieciach

Terapia Pedagogiczna

Sensolandia Gabinet Terapeutyczny Gdańsk

SENSOLANDIA terapia pedagogiczna

Terapia Pedagogiczna

Specjalistyczne działania, których celem jest usprawnianie i minimalizowanie objawów trudności w uczeniu się oraz eliminowanie niepowodzeń szkolnych. Działania terapeutyczne skupione są na niwelowaniu ujemnych konsekwencji ujawnianych deficytów, wpływają pozytywnie na podwyższanie samooceny i motywacji do działania. Zajęcia mają charakter indywidualny.

Na terapię zapraszamy szczególnie dzieci, które wykazują:

  • trudności w zakresie funkcji wzrokowych i słuchowych
  • trudności w nauce pisania, czytania, mówienia
  • ryzyko dysleksji, dysgrafii, dysortografii czy dyskalkulii

Jak rozpocząć terapię pedagogiczną dla dzieci?

Terapia pedagogiczna (TP) to forma wsparcia edukacyjnego, która skupia się na identyfikacji i rozwiązywaniu trudności w nauce oraz wspieraniu rozwoju ucznia. Pierwszym krokiem w Terapii Pedagogicznej jest przeprowadzenie diagnozy, która polega na ocenie poziomu umiejętności, mocnych i słabych stron dziecka oraz ewentualnych trudności w nauce. Ocena ta może obejmować analizę wyników testów, obserwacje zachowania w kontekście nauki oraz wywiady z uczniem, rodzicami i nauczycielami. Terapeuta pomoże w znalezieniu odpowiednich ścieżek do poprawy Twojego samopoczucia i funkcjonowania.

SENSOLANDIA terapia pedagogiczna
SENSOLANDIA terapia pedagogiczna

Pedagogiczna terapia – skuteczne wsparcie w rozwoju dziecka

Terapia Pedagogiczna może obejmować regularne sesje indywidualne z dzieckiem, podczas których terapeuta pedagogiczny może pracować nad konkretnymi umiejętnościami, takimi jak czytanie, pisanie, matematyka, organizacja czasu czy umiejętności interpersonalne. Podczas sesji terapeuta może stosować różnorodne metody i techniki, które są dostosowane do potrzeb. Terapeuta pedagogiczny monitoruje postępy i regularnie ocenia skuteczność planu wsparcia. W razie potrzeby może dostosowywać strategie i metody pracy, aby lepiej odpowiadały aktualnym potrzebom i osiągnięciom dziecka.

Co zyska dziecko uczęszczając na terapię?

Dziecko może zyskać wiele korzyści uczęszczając na terapię pedagogiczną. Oto kilka potencjalnych korzyści:

  • poprawa umiejętności edukacyjnych,
  • wsparcie w pokonywaniu trudności w nauce,
  • poprawa samooceny i poczucia własnej wartości
  • rozwój umiejętności organizacyjnych i planowania,
  • wsparcie emocjonalne i społeczne,
  • przygotowanie do przyszłych wyzwań.

Pracujący z dzieckiem terapeuta doskonalić będzie jego rozwój, a efekty widoczne będą w postaci poprawy wyników oraz zwiększonej satysfakcji płynącej z nauki. Nadrzędnym celem terapii pedagogicznej jest wsparcie dziecka w procesie rozwojowym, co przekłada się na jego ogólny sukces szkolny. Dzięki zaangażowaniu rodziców w proces terapeutyczny, efekty są jeszcze bardziej zauważalne, co przekłada się na rozwój oraz zadowolenie dziecka z nauki.

SENSOLANDIA terapia pedagogiczna