SensoLandia

SensoLandia - gabinet terapeutyczny stworzony z myślą o dzieciach

Konsultacja Integracji Sensorycznej

Sensolandia Gabinet Terapeutyczny Gdańsk

Konsultacja Integracji Sensorycznej

Konsultacja Integracji Sensorycznej pozwala ocenić procesy rozwoju sensorycznego dziecka pod kątem zgłaszanego problemu. Dodatkowo zwrócić uwagę na ogólne funkcjonowanie sensoryczne dziecka. Opiera się na wykonaniu przesiewowych badań i oceny ryzyka występowania zaburzeń SI. Składa się z dwóch spotkań obejmujących:
  1. Wywiad z Rodzicem / Opiekunem  – terapeuta przeprowadza wnikliwy wywiad dotyczący rozwoju dziecka oraz ocenia proces rozwoju SI pod kątem zgłaszanego problemu.
  2. Omówienie z rodzicem – konsultacja kończy się przekazaniem informacji zwrotnej oraz stworzonego dokumentu rodzicowi, przekazaniem zaleceń i strategii dalszego postępowania. W sytuacji kiedy zachodzi potrzeba wykonania pełnej diagnozy, spotkanie może zostać potraktowane jako pierwsze spotkanie diagnostyczne. Wskazania do przeprowadzenia konsultacji małego dziecka 0-3r.ż.
Konsultacja Integracji Sensorycznej dla dziecka może być kluczowym krokiem w zapewnieniu wsparcia i interwencji dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi lub trudnościami w przetwarzaniu sensorycznym, pomagając im osiągnąć pełny potencjał rozwojowy i lepszą jakość życia.

 

Czym jest sensoryczna integracja 

Sensoryczna integracja odnosi się do sposobu, w jaki mózg przetwarza i interpretuje różnorodne bodźce sensoryczne, takie jak dotyk, wzrok, słuch, smak, zapach i propriocepcja (czyli wiedza o położeniu i ruchu ciała). Proces ten umożliwia nam płynne funkcjonowanie w codziennym życiu poprzez umożliwienie nam odpowiedniego reagowania na otaczające nas bodźce. Sensoryczna integracja odnosi się do sposobu, w jaki mózg organizuje i interpretuje bodźce sensoryczne z otoczenia. Osoby z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą mieć trudności w przetwarzaniu bodźców zmysłowych, co może prowadzić do problemów z funkcjonowaniem w codziennym życiu, w tym z nauką, zachowaniem, relacjami społecznymi itp.

 

Dlaczego odbycie konsultacji jest takie ważne?

Jeśli zauważysz u swojego dziecka niepokojącego objawy, warto zastanowić się nad wykonaniem  diagnozy SI. Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej, może Cię uspokoić. Terapeuta SI oceni ryzyko występowania zaburzeń SI. Terapia Integracji Sensorycznej (SI) jest istotna z kilku powodów. 

  • Poprawa jakości życia: Dla osób z zaburzeniami integracji sensorycznej, codzienne sytuacje mogą być trudne i przytłaczające. SI może pomóc im lepiej zrozumieć i kontrolować swoje reakcje na bodźce sensoryczne.
  • Poprawa funkcjonowania społecznego: Zaburzenia integracji sensorycznej mogą wpływać na zdolność jednostki do nawiązywania i utrzymywania relacji społecznych. Poprzez pomoc w regulacji reakcji na bodźce zmysłowe, terapia integracji sensorycznej może wspierać lepsze funkcjonowanie społeczne.

  • Wsparcie rozwoju: U dzieci zaburzenia integracji sensorycznej mogą mieć negatywny wpływ na rozwój umiejętności społecznych, emocjonalnych i poznawczych. SI może pomóc w wsparciu i stymulacji rozwoju poprzez dostarczanie odpowiednich doświadczeń sensorycznych.

  • Wsparcie edukacji: Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą mieć trudności w szkole ze względu na problemy z koncentracją, uwagą i regulacją zachowania. SI może wspierać proces edukacyjny, pomagając dzieciom lepiej radzić sobie z wymaganiami szkolnymi.

  • Indywidualizacja podejścia: Terapia Integracji Sensorycznej jest oparta na indywidualnych potrzebach i możliwościach danej osoby. Poprzez indywidualne podejście terapeuci mogą dostosować strategie i ćwiczenia do konkretnej osoby, co maksymalizuje skuteczność terapii.
Czym jest integracja sensoryczna? - Senso-Landia Blog