SensoLandia

SensoLandia - gabinet terapeutyczny stworzony z myślą o dzieciach

Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej

Sensolandia Gabinet Terapeutyczny Gdańsk

Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej

Rozpoczęcie terapii integracji sensorycznej (SI) poprzedzone jest wykonaniem diagnozy. Diagnozę może dokonać wyłącznie certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Diagnoza składa się z trzech spotkań obejmujących:

  1. Wywiad z Rodzicem / Opiekunem – terapeuta przeprowadza wnikliwy wywiad dotyczący rozwoju dziecka w okresie: prenatalnym (płodowym), perinatalnym (okołoporodowym) i postnatalnym (po urodzeniowym), czas osiągania „kamieni milowych” w obszarze rozwoju ruchowego, poznawczego i mowy, stan zdrowia. Spotkanie – 50 min.
  2. Przeprowadzenie diagnozy procesów integracji sensorycznej – badanie dziecka w sali diagnostycznej oparte na przeprowadzeniu Testów Południowo-Kalifornijskich, które oceniają między innymi: planowanie ruchu, różnicowanie wrażeń dotykowych, naśladownictwo ruchowe, równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową. Diagnoza zawiera także obserwację kliniczną, która ocenia między innymi: lateralizację, odruchy, napięcie mięśni, pracę gałek ocznych, poziom pobudzenia systemu przedsionkowego. Jest to również obserwacja dziecka w czasie jego swobodnej i zaplanowanej aktywności oraz reakcji dziecka na proponowane zadania ruchowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Jedno, dwa spotkania – 50 min/60 min.
  3. Opracowanie przez terapeutę diagnozy integracji sensorycznej dziecka wraz z zaleceniami terapeutycznymi, dietą sensoryczną oraz wskazówkami dla rodzica.
  4. Omówienie z rodzicem w przystępny sposób wyników badań, zasad prowadzenia diety sensorycznej, przekazanie zaleceń do pracy w domu. Spotkanie – 50 min.
diagnoza procesów integracji
diagnoza procesów integracji

 

Dlaczego diagnoza jest ważna?

Diagnoza umożliwia zrozumienie, w jaki sposób dana osoba przetwarza bodźce zmysłowe. Każdy może reagować inaczej na te same bodźce zmysłowe, więc ważne jest zidentyfikowanie indywidualnych potrzeb i preferencji sensorycznych. Dla dzieci, które mają trudności w przetwarzaniu bodźców zmysłowych, odpowiednie dostosowanie środowiska i oferowanie odpowiednich doświadczeń sensorycznych może znacząco poprawić ich zdolność do nauki i rozwoju.  Na podstawie diagnozy terapeuci mogą opracować spersonalizowane plany terapeutyczne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów klienta.

Rodzaje diagnostyki psychologicznej u dzieci

Diagnostyka psychologiczna u dzieci obejmuje szereg różnych metod i narzędzi, które służą do oceny różnych obszarów funkcjonowania dziecka, w tym jego zdrowia emocjonalnego, rozwoju społecznego, poznawczego i zachowania. Oto kilka głównych rodzajów diagnostyki psychologicznej stosowanych u dzieci:

  • wywiad kliniczny,
  • obserwacja behawioralna,
  • testy psychometryczne,
  • badania neuropsychologiczne,
  • kwestionariusze i ankiety.

Te różne metody diagnostyczne mogą być stosowane oddzielnie lub w połączeniu, w zależności od potrzeb dziecka oraz celów diagnostycznych. Ważne jest, aby diagnoza była przeprowadzana przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi i stosowaniu odpowiednich narzędzi diagnostycznych.

diagnoza procesów integracji
diagnoza procesów integracji

Diagnoza psychologiczna u dziecka, kiedy warto udać się do terapeuty?

Diagnoza psychologiczna u dziecka ma miejsce, kiedy zachowania dziecka nieprawidłowo reaguje na bodźce, ma niepokojące zachowania w obszarze rozwoju ruchowego, problemy z nauką, jest nadwrażliwe emocjonalnie, oraz ma trudności w relacjach z rówieśnikami. Warto udać się do terapeuty, gdy te symptomy stają się chroniczne i wpływają negatywnie na codzienne funkcjonowanie dziecka. Terapeuta może pomóc zidentyfikować przyczyny tych zachowań oraz opracować skuteczny plan interwencji. Jeśli rodzice zauważają, że ich dziecko ciągle przejawia niepokojące objawy, takie jak agresja, izolacja, czy trudności w nauce, warto skonsultować się z specjalistą, aby uzyskać pomoc i wsparcie niezbędne dla dalszego rozwoju dziecka.

Skorzystajcie z pomocy specjalisty

Wizyta u terapeuty dziecięcego może być pomocna zarówno w diagnozie ewentualnych problemów, jak i w opracowaniu planu interwencji terapeutycznej, który może pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnościami i osiąganiu lepszej jakości życia. Istotne jest, aby rodzice lub opiekunowie słuchali swojego instynktu i w razie wątpliwości zwracali się o pomoc specjalisty.

diagnoza procesów integracji